Fučíkova 500, 464 01 Raspenava

Check-in | Jak se ubytovat

Vítejte na Zámečku Raspenava!

Pokud jste dostali zprávu s tímto odkazem, provedeme Vás velmi rychle procesem ubytování.

Kde najdete klíče od pokoje?
Na pravé straně před hlavním vchodem do hotelu je zídka a z vnější strany této zídky se nachází malé schránky na klíče, tzv. key boxy. V obdržené zprávě najdete v jakém boxu je klíč a příslkušný kód k boxu. V boxu mohou být ještě další klíče, ty tam prosím nechte a vemte si pouze klíče od Vašeho pokoje. Box následně opět zavřete a uzamkněte tím, že pootočíte kolečka s čísly zámku.

Kde najdu svůj pokoj?
Každý pokoje je označen číslem od 1 do 14, apartmán je pak označen písmenem A.
Pokoje číslo 1 až 7 a apartmán najdete v prvním patře, pokoje 8 až 14 v patře druhém.

Jak otevřu hlavní bránu?
Brána se automaticky zavírá ve 22 hodin a následně otvírá s příchodem personálu hotelu v ranních hodinách. Pokud tedy potřebujete bránu otevřít, stačí zavolat z čísla, které jste uvedli při rezervaci Vašeho pokoje na číslo 608 495 200 a brána se otevře. Bránu prosím pro průjezdu opět prozvoněním čísla zavřete.

Denní kuchyňka (připravujeme)
V prvním patře vpravo vedle nástěnky najdete denní kuchyňku, která je Vám k dispozici. Najdete v ní zatím lednici, do které si můžete uložit věci, které musí být v chladu. Prosíme všechny hosty, aby udržovali v kuchyňce pořádek.

Snídaně
Od pondělí do pátku jsou snídaně 7:30 – 9:00 hodin, o víkendu 8:00 – 9:00 hodin. Snídaně probíhají v prostoru restaurace.

V případě jakýchkoliv dotazů mi neváhejte zavolat.

Přeji Vám příjemný pobyt.

Jana | manažerka hotelu
602 491 999


Welcome to Raspenava Castle!

If you received a message with this link, we will guide you very quickly through the accommodation process.

Where can I find the room keys?
On the right side in front of the main entrance to the hotel, there is a wall, and on the outside of this wall there are small boxes for keys, so-called key boxes. In the received message, you will find in which box the key is and the corresponding code for the box. There may be other keys in the box, please leave them there and take only the keys to your room. Then close the box again and lock it by turning the wheels with the lock numbers.

Where do I find my room?
Each room is marked with a number from 1 to 14, the apartment is then marked with the letter A.
Rooms number 1 to 7 and the apartment can be found on the first floor, rooms 8 to 14 on the second floor.

How do I open the main gate?
The gate closes automatically at 10 p.m. and then opens with the arrival of the hotel staff in the morning. So if you need to open the gate, just call 608 495 200 from the number you entered when booking your room and the gate will open. Please close the gate for passage by ringing the number again.

Daily kitchen (under construction)
On the first floor, on the right next to the bulletin board, you will find a day kitchen with fridge that is available to you.  We ask all guests to keep the kitchen tidy.

Breakfast
Breakfast is 7:30 – 9:00 AM on Monday to Friday, on the weekend 8:00 – 9:00 AM.
Breakfast is served in the restaurant area.

Feel free to call me with any questions.

Jana | hotel manager
602 491 999